Privacy statement

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op de website www.homeswap.nl kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet verantwoordelijk voor inhoud van de advertenties en de verstrekte informatie over de ruilwoningen. Homeswap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en procedures op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacy

Als u zich inschrijft op www.homeswap.nl, dan verstrekt u persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het matchen met een andere aanbieder van een ruilwoning. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met de verstrekte gegevens om. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder naleving van de voorwaarden zoals vermeld in de geldende en relevante wet- en regelgeving ten aanzien van Persoonsgegevens (thans de AVG).

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die hieronder genoemd worden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden, en maximaal 1 jaar na uw uitschrijving verwijderd uit onze systemen.

Als u informatie uploadt ten behoeve van een woningruil dan kunt u deze zelf beheren en verwijderen. U bent zelfverantwoordelijk voor de inhoud. Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken.

Doeleinden

Het primaire doel Homeswap is het faciliteren en het bijeenbrengen van vraag en aanbod van sociale- en vrijesector huurwoningen ten behoeve van woningruil. Dit proces bevat elementen als het adverteren van de eigen huurwoning, het reageren op aangeboden ruilwoningen en het uitwisselen van gegevens met andere woningruilers.

Hoe verwijder ik mijn gegevens?

U kunt uw gegevens verwijderen door uw account te verwijderen. Dit doet u door in te loggen en onder 'mijn account'. Kunt u niet meer inloggen of wilt u zich beroepen op het recht om vergeten te worden? Stuur dan een e-mail naar helpdesk@homeswap.nl vanaf het e-mail adres waar u zich mee ingeschreven heeft.

We zullen uw gegevens dan binnen maximaal 2 weken verwijderen. Voor het verbreken van uw Facebook koppeling kunt u gebruik maken van de Facebook instelling. Ga hiervoor naar Facebook, kies voor 'instellingen', dan 'apps en website' en verwijder uw koppeling.

Ontvang al ons woningruilnieuws direct in je inbox