Alle artikelen
Voorbeeldbrief verzoek woningruil

Voorbeeldbrief

 

<uw naam>

 

<adres>

 

<postcode en woonplaats>

 

<e-mailadres>

 

 

 

 

 

<naam andere huurder>

 

<adres>

 

<postcode en woonplaats>

 

<e-mailadres>

 

 

 

 

 

Aan

 

<naam verhuurder>

 

<adres>

 

<postcode en plaats>

 

 

 

 

 

Onderwerp: aanvraag woningruil

 

 

 

<woonplaats, datum>

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

 

Hierbij vragen wij uw toestemming voor woningruil. Het gaat om:

 

 

 

<uw naam>, die een woning huurt op <adres> in <woonplaats> van <naam verhuurder> voor <€ bedrag> per maand.

 

 

 

en

 

 

 

<naam andere huurder>, die een woning huurt op <adres> in< woonplaats> van <naam verhuurder> voor <€ bedrag> per maand.

 

 

 

Wij willen graag van woning ruilen omdat <leg kort de reden uit>. <voeg de volgende zin toe als u kunt bewijzen dat de woningruil belangrijk is> Wij sturen bewijs mee met deze brief.

 

 

 

Graag ontvangen wij binnen 4 weken uw schriftelijke reactie. Als u meer informatie nodig heeft, dan horen wij dat graag binnen 2 weken. Alvast hartelijk dank.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

<uw naam en handtekening>

 

 

 

 

 

<naam en handtekening andere huurder>

 

 

 

 

 

<Bijlage: bewijs>

Ontvang al ons woningruilnieuws direct in je inbox