Alle artikelen
Heb ik toestemming nodig voor woningruil?

Ja, als u van woning wilt ruilen moet u toestemming vragen aan uw ver­huurder. U kunt dat het beste schriftelijk doen. Als de verhuur­ders toestemmen is de ruil zo goed als rond. In sommige gemeenten heeft u u ook een huisvestings­vergunning nodig. Informeer daarom altijd in de ge­meente waar de wo­ning staat of u een vergunning nodig heeft. En of u aan de eisen daarvoor voldoet. 

Nieuwe huurovereenkomst
Gaan de verhuur­ders akkoord met de ruil, dan komen er vervolgens bijna altijd nieuwe huurover­eenkom­sten tot stand. De verhuurder mag dan ook een nieuwe (hogere) huurprijs vragen. Stemt de ver­huurder niet in met uw verzoek? Dan kunt u de kantonrechter vragen om de woning­ruil vast te stellen. Ook als wo­ning­ruil volgens het huur­contract niet mag, is het mogelijk om via de rechter een woningruil te bewerkstelligen. Dit heet een 'indeplaatsstelling'.

Indeplaatsstelling
De rechter kan alleen een indeplaatsstelling toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woning­ruil. Belangen van uw ruilpartner spelen in deze procedure geen rol. Zo’n zwaarwichtig belang is bijvoorbeeld de noodzaak om te verhui­zen naar een benedenwoning omdat het traplo­pen te zwaar wordt. Of dat u elders in het land moet gaan werken en uw gezinsleven hierdoor niet wilt laten ontwrichten.

Ruilpartner moet huur kunnen betalen
Het verzoek zal door de rechter moeten worden afgewezen als de ruilpartner onvol­doende waarborg biedt dat hij de huur zal kunnen betalen. Het kan dus handig zijn om bij het zoeken van een ruilpartner na te gaan of uw financiële situaties enigszins overeenstemmen. Als dat vereist is, moet de huurder met wie u wilt ruilen bovendien een huisves­tin­gsvergunning aan de rech­ter kunnen overleggen.

Oude overeenkomst voortzetten
Als de rechter de indeplaatsstelling toewijst, blijven de bestaande huurover­eenkomsten gehand­haafd. Het enige dat verandert, is dat de verhuurders andere huurders hebben gekregen. U zet de bestaande huurovereen­komst van de oude huurder dus voort en treedt als het ware in diens rechten en plichten. Wel kan de ­rechter nadere voorwaar­den aan de woningruil verbin­den. Bijvoor­beeld dat de andere huurder een waarborg­som aan de verhuur­der moet betalen.

Ontvang al ons woningruilnieuws direct in je inbox